Att välja faddrar

Att välja faddrar

Faddrar eller Gudföräldrar

Det finns en fin tradition att välja faddrar till barnet vid dop. Faddrarna läser ofta en dikt eller ett stycke ur bibeln vid dopet. Det är en fin utmärkelse och bygger ett särskilt kärleksband mellan barnet och faddern. Det finns inget juridiskt bindande i fadderskapet, men tanken är ofta att föräldrarna utsett faddern som en person som ska kunna axla föräldrarollen i lägen av kris.

Förr i tiden sades det ofta att gudföräldrarna skulle finnas för barnets framtida behov som att t.ex., se till att de hade skor så de kunde gå till skolan och att de skulle hjälpa barnet att växa i den kristna tron. Gudföräldrar fanns redan på 300-talet och skulle då ofta ta hand om de kristna martyrers barn.

 

Fotograf: Katarina Norström