Faddrar eller Gudföräldrar

Faddrar eller Gudföräldrar

Det finns en fin tradition att välja faddrar till barnet vid dop. Faddrarna läser ofta en dikt eller ett stycke ur bibeln vid dopet. Det är en fin utmärkelse och bygger ett särskilt kärleksband mellan barnet och faddern. Det finns inget juridiskt bindande i fadderskapet, men tanken är ofta att föräldrarna utsett faddern som en person som ska kunna axla föräldrarollen i lägen av kris. Att vara fadder, gudfar eller gudmor/far är ett livslångt uppdrag. Man ska finnas till för barnet i alla skeden i livet där barnet kan tänkas behöva en på ett eller annat sätt.

För att får lov att vara fadder krävs endast ett man är döpt med rent vatten i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Förr i tiden sades det ofta att gudföräldrarna skulle finnas för barnets framtida behov som att t.ex., se till att de hade skor så de kunde gå till skolan och att de skulle hjälpa barnet att växa i den kristna tron. Gudföräldrar fanns redan på 300-talet och skulle då ofta ta hand om de kristna martyrernas barn.

 

 

Fotograf: Katarina Norström